Vaar mee op de Zilveren Golf: profiteer van de kansen die de ‘Rustig Groene’ doelgroep biedt!

Stien Crebas, Priscilla Hazelhof, Natasja Steenhuis, Aileen Staal

Research output: Book/ReportReportProfessional

155 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek gaat over de recreatieve senior en zijn wensen op het gebied van vakantie. Het onderzoek richt zich op de drie noordelijke provincies namelijk Groningen, Friesland en Drenthe. Verder wordt er gekeken hoe deze wensen in een vakantiepark toegepast kunnen worden. De senior van dit onderzoek valt onder het segment ‘Rustig Groen’ van het BSR-model van The SmartAgent Company onderzoek in opdracht van RECRON. Dit is een onderzoek waarin de verschillende soorten vakantiegangers zijn onder gebracht om voor de recreatieve parken een duidelijk beeld te geven wat hun doelgroep wil en wat een
park moet veranderen als hij zich op een andere doelgroep wil richten.
De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een scan die kan worden toegepast op recreatieve ondernemingen die zich willen gaan toeleggen op een nieuwe doelgroep. Hiervoor is de centrale vraag; Waar moet een recreatieve onderneming aan voldoen om zo volledig mogelijk aan te sluiten bij
de ‘Rustig Groene’ doelgroep? Het antwoord op deze vraag is gevonden door middel van een enquête, desk onderzoek en veld onderzoek. De enquête is afgenomen op de Vijftig Plus Beurs voor senioren in Utrecht van 16-20 september 2009. Dit heeft er voor gezorgd dat het beeld dat is ontstaan representatief is voor een grotere groep. Een uitgebreide oriëntatie op het onderwerp heeft een duidelijk beeld gegeven van de huidige situatie. Daarnaast is door eigen veldresearch informatie verkregen voor een goed objectief beeld van het onderwerp. De vorm van het onderzoek is voor 90% kwalitatief.
De centrale vraag wordt beantwoordt door een aantal deelvragen te stellen deze zijn:
- Wie is de ‘Rustig Groene’ doelgroep?
- Wat wil de ‘Rustig Groene’ doelgroep op het gebied van recreatie?
- Waarom moet de recreatieve ondernemer inspelen op de doelgroep ‘Rustig Groen’?
- Aan welke vereisten moet een recreatieve onderneming voldoen om de ‘Rustig Groene’ doelgroep aan te spreken?
- Op welke wijze kunnen de wensen van de ‘Rustig Groene’ doelgroep (het beste) worden vertaald in een scan voor ondernemers?

Studentenonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving.
Original languageDutch
PublisherHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Number of pages55
Publication statusPublished - 2009

Cite this