Toepasbaarheid van de Participatieve Aanpak Werkaanpassing bij verzuim ten gevolge van psychische werkbelasting

K Jettinghoff, A Venema, JR Anema, IA Steenstra

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Dit artikel betreft een onderzoek naar de bruikbaarheid van de Participatieve Aanpak Werk­aanpassing – een stappenplan dat, uitgevoerd door de werknemer met klachten, diens leidinggeven­de en een procesbegeleider, leidt tot een plan van aanpak voor werkaanpassing – bij het aanpakken van verzuim door psychische werkbelasting.

Een secundaire analyse is uitgevoerd op de plannen van aanpak en vragenlijstgegevens van werk­nemers met ziekteverzuim door lage-rugklachten om na te gaan (1) of de aanpak ook psychische belastingsknelpunten signaleert bij deze werknemers, en (2) of voor psychische belastingsknelpunten andere typen oplossingen worden aangedragen dan voor fysieke belastingsknelpunten.

Het blijkt dat bij ongeveer eenderde van de werknemers die verzuimden met lage-rugklachten in het plan van aanpak psychische belastingsknelpunten werden gesignaleerd. Deze werknemers erva­ren hogere taakeisen, zitten minder goed in het werk en vinden het werk lichamelijk inspannender dan werknemers zonder gesignaleerde psychische knelpunten in hun plan van aanpak. Bij psychische belastingsknelpunten worden vaker oplossingen aangedragen gericht op het aanpassen van inrich­ting van het werk en de organisatie.

Op basis van deze resultaten concluderen we dat de Participatieve Aanpak Werkaanpassing zinvol ingezet zou kunnen worden bij werknemers die psychische werkbelasting ervaren en een effecteva­luatie plaats dient te vinden bij deze patiëntengroep.
Original languageDutch
Pages (from-to)352-358
Number of pages7
JournalTBV--Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde
Volume13
Publication statusPublished - Oct 2005
Externally publishedYes

Keywords

  • participatory approach
  • psychological workload

Cite this