The proof of the pudding... onderzoek naar een praktische aanpak voor klantgerichter innoveren in de foodsector

Karel Jan Alsem, Doede J. Binnema, Lizette Oudhuis

Research output: Book/ReportReportProfessional

11 Downloads (Pure)

Abstract

Dit Raakproject beoogt door middel van praktijkgericht onderzoek MKB-bedrijven in de agri & food -sector in staat te stellen om eindgebruikers (consumenten) effectiever te betrekken bij productinnovatie. Tot nu toe doen MKBers dat te weinig omdat ze onvoldoende kennis hebben van klantonderzoek en omdat er bij de MKB-ers vaak onvoldoende middelen zijn om onderzoeksbureaus in te schakelen. Daardoor wordt er ongericht teveel geprobeerd wat tot verspilling van middelen leidt. Tegelijk worden de directe klanten (de retailers) steeds kritischer op nieuwe producten. De vraag van de MKB-bedrijven is: hoe kunnen we de consument beter betrekken bij producttesten? De sector agri & food is qua werkgelegenheid een zeer belangrijke sector, zeker in Noord Nederland. Het is daarom van groot maatschappelijk belang dat deze sector succesvol innoveert. Aan dit Raakproject doen 12 MKB-bedrijven mee. Daarnaast is branche-organisatie MKB-Noord en TCNN vertegenwoordigd. Vanuit de Hanzehogeschool Groningen participeren twee Lectoraten: Marketing, en Voeding & Gezondheid. Voorts is het Lectoraat Food Physics van Hogeschool Van Hall Larenstein betrokken. Dit Raakproject vormt een verbinding tussen de drie Lectoraten. De onderzoeksaanpak is participatief; dat betekent dat de innovatieproblematiek van de 12 deelnemende MKBbedrijven de basis vormt van het onderzoek. Tijdens het project brengen de deelnemers de eigen innovatiepraktijk in als case. Door middel van het gericht volgen van deze processen gecombineerd met designsessies met alle deelnemers, wordt toegewerkt naar concrete handreikingen en instrumenten waarmee het innovatieproces klantgerichter en effectiever wordt. Daarmee wordt de economische positie van de MKB-bedrijven versterkt. De uitkomsten van het onderzoek worden breed gecommuniceerd, onder andere in publicaties en een symposium, en worden geïntegreerd in de opleidingen op het gebied van Marketing en Food.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherHanzehogeschool Groningen
Number of pages24
Publication statusPublished - 2015
  • Hanze Impact Event

    Lizette Oudhuis (Speaker) & Doede J. Binnema (Speaker)

    31 May 2023

    Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Cite this