Summer academy for social media trainers in local & regional governments: projectrapport

Research output: Book/ReportReportProfessional

179 Downloads (Pure)

Abstract

OpeningUp is een project dat voortvloeit uit ‘The Interreg IVB North Sea Region Programme’. Een Europees subsidieprogramma dat zichzelf tot doel stelt het leven en werken in de Noordzee Regio aantrekkelijker te maken en transnationale samenwerking te bevorderen. Dit doet zij onder andere door het stimuleren van initiatieven op het gebied van open data en social media in de verwachting dat economische ontwikkeling in de regio zal toenemen.
Het project wordt in grote lijnen beschreven: achtergrond en aanleiding, projectdoel en geplande resultaat en de betrokken disciplines en belanghebbenden. Dit mede in relatie met de bedrijfskundige aspecten als strategie, interne organisatie en diagnose.
Original languageDutch
PublisherHanzehogeschool Groningen
Number of pages34
Publication statusPublished - Jun 2013

Cite this