Sociale factoren in de wijkaanpak: Garijp: Rapportage data-analyse

Kathelijne Bouw, Anke de Boer, Carina Wiekens, Sarah Elbert

Research output: Book/ReportReportProfessional

268 Downloads (Pure)

Abstract

Een van de grote uitdagingen in de energietransitie is de implementatie van lokale energiestrategieën. In deze gebiedsgerichte aanpakken dienen verschillende stakeholdersgroepen tot gezamenlijke beslissingen te komen over de te nemen maatregelen. Een eerste stap naar een aanpak voor de wijkgerichte energietransitie is daarom het in kaart brengen van de kenmerken van deze verschillende groepen en de interactie tussen deze groepen. Daarbij is het van belang om te weten welke sociale factoren een wijk of gebied typeren en hoe die vertaald kunnen worden naar een passende wijkaanpak. In dit onderzoek hebben we relevante sociale factoren voor het dorp Garijp in de provincie Friesland in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan aan de hand van een vragenlijst en aanvullend zijn er semigestructureerde interviews gehouden.
Original languageDutch
Number of pages43
Publication statusPublished - 19 Apr 2021

Keywords

  • energy transition
  • participation
  • social aspects
  • local energy initiatives

Cite this