Science (Natuur en Techniek) werkplekopdracht (WPO)

Menno Wierdsma

Research output: Working paperProfessional

1123 Downloads (Pure)

Abstract

Studentenbereideneen NW&T les vooraan de hand van het 5-stappenplan voornatuuronderwijs (didactisering van eenonderzoekscylus) enzettendaarbij de werkvorm ‘observatie- endemonstratiekring’ in. Daarbijmoetenzijtervoorbereidingaangevenwelke(leerlinggerichte) vragenzij de leerlingenwillenstellen(afhankelijk van de fase in de les / stappenplan) en wat voorantwoordenzij van llnverwachtenn.a.v. die vragen. Na afloopwordt de coach op de werkplek (=observant) o.a. gevraagdaantegeven in hoeverredit is gelukt.
Original languageDutch
PublisherHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Number of pages4
Publication statusPublished - 2015

Cite this