Samenwerken onder verschillende voorwaarden: een verkenning naar arbeidsgerelateerde knelpunten bij multidisciplinair samenwerken in het sociale domein

Leni Beukema, Corina Hendriks, Rico Monasso, Paulien Vermeulen, Riemer Kemper

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  415 Downloads (Pure)

  Abstract

  Een verkenning naar arbeidsgerelateerde knelpunten die voortvloeien uit het multidisciplinair samenwerken in het sociale domein. Belangrijke bevindingen zijn:
  1)Verschillen in (vooral) salaris tussen professionals door de toepassing van verschillende cao’s, verschillen die niet te rechtvaardigen zijn door verschillen in de aard van de werkzaamheden, kunnen op de langere termijn leiden tot fricties: binnen teams, maar ook binnen en tussen organisaties. Alhoewel deze knelpunten veelal direct tot uiting komen op de werkvloer, heerst er onder gesprekspartners een grotere zorg voor het sociale domein als geheel: Er is sprake van een breed gedeelde zorg van een race-to-the-bottom op arbeidsvoorwaarden.
  2)Professionals (in vooral wijkteams) doen in toenemende mate vergelijkbaar werk. De ontwikkeling naar een T-shaped professional staat in de dagelijkse praktijk onder druk. Er is sprake van een breed gedeelde zorg over wat dit op de langere termijn betekent voor de kwaliteit van werk en dienstverlening en ook voor de loopbaankansen van deze professionals. Enkele aandachtspunten hierbij:
  a.Aandacht voor opleiding- en mobiliteitsbeleid professionals
  b.Borgen van professionele expertise
  3)De huidige arbeidsvoorwaardenregelingen ondersteunen de veranderingen in het sociale domein onvoldoende door het veelal ontbreken van voldoende mogelijkheden voor maatwerk
  Original languageDutch
  PublisherCAOP
  Number of pages16
  Publication statusPublished - Oct 2017

  Cite this