Regionale verschillen in werkzekerheid: de rol van beleid

Anet Weterings, Edwin Buitelaar, Arjen Edzes

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In de afgelopen decennia zijn de verschillen tussen, maar ook binnen regionale arbeidsmarkten toegenomen (Edzes et al. 2015; PBL 2016, 2017). Zo is het aantal banen in de Noordvleugel van de Randstad sinds 2001 sterk gestegen, terwijl dat aantal in Zuid-Limburg juist is gedaald. En hoewel het aandeel hoogbetaalde banen in Nederland is toegenomen, is bijvoorbeeld binnen het stadsgewest Amsterdam het aandeel laagbetaalde banen nog sterker gestegen dan het aandeel hoogbetaalde banen. In arbeidsmarktonderzoek ligt de focus vaak op de kans op het vinden van werk en de (regionale) verschillen daarin. Maar in tijden van toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt is het misschien nog wel belangrijker om de vraag te stellen in welke mate mensen in staat zijn hun werk te behouden en in hoeverre dat van regio tot regio verschilt. In deze policy brief staat die vraag dan ook centraal: in hoeverre zijn er regionale verschillen in werkzekerheid? En in hoeverre zou daar met beleid iets aan moeten en kunnen worden gedaan?
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherPlanbureau voor de Leefomgeving
Number of pages28
Volume3752
Publication statusPublished - Aug 2019
Externally publishedYes

Keywords

  • job market
  • job security
  • regional differences
  • netherlands

Cite this