Psychophysical capacity in non-specific low back pain

Audy Paul Hodselmans

Research output: Ph.D. ThesisPhD Research internal, graduation internal

47 Downloads (Pure)

Abstract

Binnen de revalidatie van patiënten met aspecifieke chronische lage
rug pijn (CLRP) is het accent geleidelijk aan verschoven van een
biomedische naar een bio-psychosociale revalidatie. Een benadering
binnen de revalidatie is de cognitief somatische revalidatie. De positieve
resultaten waren mede aanleiding voor dit promotieonderzoek. De
cognitief somatische revalidatie heeft als doel het verminderen en
onder controle houden van de ervaren beperkingen bij patiënten
met aspecifieke CLRP. Binnen dit programma leeft de gedachte dat
naast de beoordeling van de maximale en submaximale capaciteit
ook de ervaren inspanning van belang is voor een uitgebreider beeld
van het probleem van de patiënt en om de effecten van de cognitief
somatische revalidatie te kunnen evalueren. De consequentie van
deze gedachtegang maakt dat er meetinstrumenten nodig zijn om
zowel de fysieke capaciteit als ook de ervaren inspanning te kunnen
bepalen. Tot op heden is het onduidelijk welke factoren bepalend zijn
voor het effect van de vermindering in ervaren beperkingen van de
patiënten door het cognitieve somatische revalidatie programma. Dit
onderzoek concentreert zich op het bepalen van de psychometrische
eigenschappen van de meetinstrumenten die zowel de fysieke capaciteit
als ook de ervaren inspanning meten en de factoren die bepalend
zijn voor de vermindering van de ervaren beperkingen van patiënten
met aspecifieke CLRP die deel nemen aan een cognitief somatische
revalidatie programma.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Geertzen, J.H.B., Supervisor, External person
  • Dijkstra, P.U., Supervisor, External person
  • van der Schans, Cees, Supervisor
Print ISBNs9789077113899
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • low back pain
  • revalidation

Cite this