Positief opgroeien Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk: integraal pedagogisch wijkplan

Henriëtte Pauwels, Jeannette Doornenbal, Roos Dreijer

Research output: Book/ReportReportProfessional

19 Downloads (Pure)

Abstract

Veel verschillende instanties en voorzieningen (onderwijs, opvang, preventie, zorg en ondersteuning) in de wijk SPT (Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk) werken met dezelfde ouders en kinderen en beogen allemaal hetzelfde doel, namelijk dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Dat ze ongeacht hun sociaaleconomische of etnische achtergrond, voldoende kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en naar eigen vermogen deelnemen aan een duurzame samenleving.
Onder andere de eindrapportage van de Monitor Vensterscholen 2.0. van het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid in 2016 toont aan dat er mooie dingen gebeuren en dat er grote betrokkenheid van de kernpartners is, maar dat er sprake is van een lappendeken aan initiatieven. Vanuit de gemeente is er sprake van los van elkaar staande subsidiemogelijkheden. Dit leidt tot veel drukte in de wijk, het missen van overzicht in rolverdeling en een gebrek aan inzicht in de overlap in de initiatieven en blinde vlekken op dit gebied. De kernpartners willen toe naar een structureel karakter dat gericht is op de lange termijn. Om dit te kunnen bereiken is het hebben van afgestemde plannen en samenhang tussen de verschillende instanties van groot belang.
De behoefte is er vanuit de gemeente en de stuurgroep SPT om te komen tot een samenhangende aanpak voor de jeugd in SPT: een integraal pedagogisch wijkplan.
Original languageDutch
Number of pages31
Publication statusPublished - 9 Jul 2018

Keywords

  • policy on youth

Cite this