Perspectief op Drentse steden

Sierdjan Koster, Arjen Edzes

Research output: Book/ReportReportProfessional

47 Downloads (Pure)

Abstract

In oktober 2018 wordt in de Provinciale Staten van Drenthe een nieuwe omgevingsvisie aan de orde gesteld. De provinciale ontwikkelingsvisie is het strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. Het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten (landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur) en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, uitgaande van de kernkwaliteiten, staan daarbij centraal. De steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en de provinciale hoofdstad Assen (HEMA) vormen de ruggengraat van Drenthe. De maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen, winkelcentra en evenementen in de steden zijn van grote betekenis voor het regionale leefklimaat en van belang om te onderhouden. In de provinciale omgevingsanalyse is de ambitie als volgt verwoord: ‘Wij streven naar bruisende steden in robuuste stedelijke netwerken. In de steden komen verschillende provinciale belangen bij elkaar, zoals zorgvuldig ruimtegebruik, demografische ontwikkeling en wonen, werkgelegenheid, voorzieningen, retail, vrijetijdseconomie en bereikbaarheid. Onze steden zijn de dragers van het sociaaleconomisch systeem.’1 De Statengriffie Drenthe heeft ons verzocht de positie en ontwikkeling van de HEMA-steden in een bredere context te duiden. Hoe verandert de rol van middelgrote steden in een door globalisering en technologische vooruitgang veranderende economie, en wat betekent dit concreet voor de ontwikkelingspaden van de Drentse HEMA-steden? Wat is kortom het ruimtelijk perspectief waarmee naar de steden gekeken moet worden en wat is hun positie? We baseren ons op bestaande onderzoeksrapporten en -inzichten en we relateren, waar mogelijk, deze inzichten aan de rapportage ‘Verzorgingsgebieden van Drentse steden. Quickscan’, uitgevoerd door Onderzoek en Statistiek Groningen. Deze Quickscan geeft voor de indicatoren werk en studie, wonen, voorzieningen, vrije tijd en vervoer een beeld van de relatie tussen de Drentse steden onderling, hun directe achterland maar ook de steden Groningen, Zwolle en Leeuwarden.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Number of pages8
Publication statusPublished - 27 Jun 2018
Externally publishedYes

Keywords

  • environmental planning
  • spatial-economic developments
  • drenthe
  • medium-sized cities

Cite this