Overgangen en aansluitingen in het onderwijs: Deelrapportage 3: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de vmbo-mbo overgang.

J. Vugteveen, A.C. Timmermans, H. Korpershoek, M. van Rooijen, M.-C. Opdenakker

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In het kader van het onderzoeksproject "Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en nietcognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgang en de rol
van verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren" is een empirisch
onderzoek naar de overgang van het vmbo naar het mbo uitgevoerd. Getracht is antwoord te
geven op de volgende overkoepelende onderzoeksvragen:
1. Hoe ziet de ontwikkeling van deelnemers rondom de vmbo-mbo overgang en de eerste
jaren gedurende het beroepsonderwijs eruit?
a. Hoe verlopen de schoolloopbanen van deelnemers na de vmbo-mbo overgang?
b. Hoe verloopt de niet-cognitieve ontwikkeling van deelnemers in de eerste twee
leerjaren in het mbo?
c. Hoe functioneren deelnemers aan het einde van het eerste leerjaar van het mbo met
betrekking tot taal en rekenen (cognitief)?
2. Zijn er specifieke groepen deelnemers die risico lopen bij de vmbo-mbo overgang?
Original languageDutch
PublisherGION onderzoek/onderwijs
Number of pages163
ISBN (Electronic)978-90-367-8879-3
ISBN (Print)978-90-367-8880-9
Publication statusPublished - 1 Apr 2016
Externally publishedYes

Keywords

  • cognitive development
  • primary education
  • secondary education

Cite this