Oud gedaan, jong geleerd? Een studie naar de relaties tussen hechtingsstijlen, competenties, EVLN-intenties en sociale cohesie

Anne Bert Dijkstra, Jacomijn Hofstra, Jules Peschar, Marieke van der Wal, Jan Pieter van Oudenhoven

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Velen maken zich zorgen over de vraag in hoeverre mensen nog bij elkaar betrokken zijn: brokkelt het sociale cement dat onze samenleving bij elkaar houdt af? Of, in termen van de sociaal-wetenschappelijke onderzoekstraditie: hoe is sociale orde en de continuering daarvan te begrijpen? De maatschappelijke en politieke zorg over de erosie van onze gemeenschappelijke waarden en normen leidt tot het zoeken naar mogelijkheden voor versterking van sociale cohesie. Veel ideeën komen dan neer op varianten van een oud-hollands gezegde – Jong geleerd, oud gedaan. Als voor het bevorderen van sociale cohesie opvoeding en onderwijs inderdaad de aangewezen wegen zijn, is kennis nodig van wat dan precies dat 'oud gedaan' is. Daaruit valt niet alleen af te leiden of dat inderdaad 'jong geleerd' kan worden, maar ook hóe dat dan het beste zou kunnen gebeuren. Die vraag houdt ons in deze studie bezig. Het doel daarvan is te onderzoeken hoe en in hoeverre belangrijke elementen van opvoeding en onderwijs van invloed zijn op de ontwikkeling van intenties tot cohesief gedrag, en het werkelijke cohesieve gedrag. Twee vragen komen daarbij aan de orde: Onder welke condities komen hechtingsstijlen en competenties gedurende de schoolse levensfase tot stand? En: In hoeverre zijn gedurende deze fasen verworven hechtingsstijlen, competenties en kwalificaties relevante voorspellers van participatie, binding en betrokkenheid in latere levensfasen? Deze bundel maakt deel uit van het NWO-onderzoeksproject naar 'Sociale Cohesie'. Dit project heeft als doel de vele vragen ten aanzien van de multiculturele en pluriforme samenleving in een nieuw perspectief te plaatsen en een beantwoording ervan naderbij te brengen.
Original languageDutch
PublisherAmsterdam University Press
Commissioning bodyNWO
Number of pages240
ISBN (Print)9789052601625
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Publication series

SeriesSociale cohesie in Nederland

Cite this