Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent

Patricia Brouwer, Jannet Doppenberg, A. Boersma, S. Wagemakers, Eline van Batenburg

Research output: Book/ReportReportProfessional

154 Downloads (Pure)

Abstract

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs wordt de afgelopen jaren steeds meer gelinkt aan onderzoekend werken door onderwijsprofessionals. Van individuele
docenten en docententeams wordt verwacht dat zij hun onderwijspraktijk
continu verbeteren. Dat veronderstelt dat docenten(teams) in het mbo kritische vragen stellen bij hun uitvoeringspraktijk, zij zich bij het ontwerpen van nieuw onderwijs laten voeden door onderzoeksresultaten over de eigen praktijk en nieuwe aanpakken evalueren. Onderzoekend werken vereist een onderzoekende
houding en kritisch-reflectief werkgedrag. De vijf mbo-instellingen uit het consortium hebben behoefte aan inzicht in hoe onderzoekend werken van
docenten en docententeams op hun instelling betekenis krijgt. Daarnaast
willen zij zicht krijgen op interventies die bijdragen aan het versterken van
onderzoekend werken van docenten en docententeams en/of aan onderwijsverbetering. Hiertoe zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Hoe percipiëren betrokkenen in de onderzochte mbo-instellingen het onderzoekend werken van docenten?
2. Wat zijn kenmerken van in de praktijk lopende interventies met het oog op onderzoekend werken van docenten?
3. Wat is de invloed van de interventies op onderzoekend werken en/of onderwijsverbeteringen?
4. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren (mechanismen) hierbij?
Original languageDutch
Number of pages148
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Keywords

  • investigative work
  • teams of teachers
  • secondary vocational education

Cite this