Onderzoek innovatieve infiltratievoorzieningen Arnhem

Floris Boogaard, Ruben Roelofs

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

137 Downloads (Pure)

Abstract

Ruim 20 jaar geleden werden in Nederland de eerste wadi's aangelegd om regenwater vast te houden, te bergen en infiltreren en daarna pas af te voeren. Sinds die tijd heeft het 'omdenken' over de omgang met hemelwater in de openbare ruimte een grote vlucht genomen. In het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) is ten doel gesteld de leefomgeving zodanig in te richten dat deze de grillen van klimaatverandering voor ons kan opvangen. In de zomers van 2018 en van 2020 zijn er proeven uitgevoerd in Arnhem op vijf aangelegde regenwatertuinen.
Original languageDutch
Pages (from-to)22-25
Number of pages4
JournalCiviele techniek : vakblad voor weg- en waterbouwers
Issue number1/2
Publication statusPublished - Feb 2021

Keywords

  • climate adaptation
  • water management
  • bioswale

Cite this