Jongeren met beperkingen en arbeidsvermogen op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar de arbeidsmarktsituatie, ervaren gezondheid en psychologische kenmerken van afgewezen Wajong-aanvragers

Hilbrand Oldenhuis, Anja Holwerda, Louis Polstra, Sandra Brouwer

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Werkloze jongeren met beperkingen en arbeidsvermogen vallen vanaf 2015 onder de Participatiewet en onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Een deel van hen heeft in het verleden een aanvraag voor de Wajong gedaan. In dit onderzoek is een groep van 44 afgewezen Wajong-aanvragers tot twee jaar na afwijzing gevolgd. Tijdens hun aanvraag en ruim een jaar na de Wajong aanvraag is hun arbeidsmarktpositie, ervaren gezondheid, werkmotivatie en zelfinzicht in kaart gebracht. Uit de resultaten blijkt dat de Wajong-aanvragers zich ruim een jaar na afwijzing gezonder voelen, gemotiveerder zijn om te werken en meer zelfinzicht hebben dan tijdens hun aanvraag. Het blijkt echter ook dat slechts 9% van hen erin slaagt om binnen twee jaar een vaste baan te bemachtigen en dat bijna de helft ofwel uit beeld van UWV en gemeente is verdwenen, ofwel niet of nauwelijks ondersteund wordt in het vinden van werk. De groep van afgewezen Wajong-aanvragers blijft een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, ondanks dat zij aangeven zich gezond te voelen, gemotiveerd te zijn en over voldoende zelfinzicht te beschikken. Ondersteuning voor deze groep is daarom van groot belang, ook in het kader van de Participatiewet.
Original languageDutch
Pages (from-to)110-117
JournalTijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Volume94
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Cite this