In situ bioremediation of soil contaminated with monochlorobenzene and aniline: a microbiological study

Jan Cornelis Gottschal, G Kloetstra, Janneke Krooneman

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Dit is de rapportage van het binnen het NOBIS-project 'Biologische in situ sanering met een combinatie van afbreekbare verontreinigingen' uitgevoerde microbiologische onderzoek. In dit project zijn de mogelijkheden van en de optimale condities voor de microbiologische afbraak van monochloorbenzeen en aniline en de combinatie van beide stoffen onderzocht.
De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een voorstel voor een saneringsstrategie voor een deel van de site van de chemische industrie ICI Holland BV. In deze aanpak is het gebruik voorzien van zowel de van nature in de bodem aanwezige biologische afbraakpotentie als van gestimuleerde biologische afbraak.
Original languageDutch
Place of PublicationGouda
PublisherCUR/NOBIS
Number of pages57
Publication statusPublished - 1998
Externally publishedYes

Keywords

  • cleaning
  • bioremediation
  • decontamination
  • biodegradation
  • aromatic compounds
  • sanitation
  • microbial degradation
  • soil pollution
  • environmental engineering

Cite this