Huurders in beeld: hoe ervaren bewoners van kleine kernen hun woning en woonomgeving in Noordoost Fryslân?

Sabine Meier, Sandra Zamir, Roelof Kuik

Research output: Book/ReportReportProfessional

95 Downloads (Pure)

Abstract

De noordelijke samenlevingen van zowel Nederland als Duitsland willen graag hun mobiliteit vergroenen. In dit kader is er een wens naar elektrische mobiliteit. Op het gebied van elektrische mobiliteit vinden momenteel zeer veel ontwikkelingen plaats. Niet alleen op het gebied van voertuig en de laadinfrastructuur maar ook breder. De voertuigen worden steeds slimmer (smart vehicle) en gaan steeds meer deel uitmaken van een slim energie netwerk (smart grid) en een slim verkeerssysteem (smart traffic). In dit complexe speelveld is het lastig om vast te stellen welke activiteiten ondernomen moeten worden om vergroeningsstappen op het gebied van elektrische mobiliteit te zetten.
Dit onderzoek zal zich richten op identificatie van de nieuwe mogelijkheden (technische innovaties en nieuwe toepassingen) op het gebied van elektrische mobiliteit.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Number of pages42
Publication statusPublished - Feb 2015

Cite this