Het gesprek in 2015: train-de-trainer

Jolanda Kroes, Suzanne Kuik, Mirjam Gademan, Paula Witte, Else Boss, Marjoke Verschelling

Research output: Book/ReportBookProfessional

8251 Downloads (Pure)

Abstract

Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een nog grotere groep kwetsbare burgers de toegangspoort tot ondersteuning bij het meedoen in de samenleving. Door de decentralisatie van de AWBZ begeleiding zal de vraag waarmee burgers naar de gemeente komen complexer worden. Gemeenten pakken deze complexe vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik, dat wil zeggen over levensterreinen heen en op het hele sociale domein (werk, inkomen, opvoeding, zorg en ondersteuning). Dit vraagt wat van de gespreksvoerder die, zoals in onderstaande infographic van het ministerie van VWS is weergegeven, het Gesprek voert met de burger.
In deze Train-de-trainer bieden de Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Sociale Studies - lectoraat Rehabilitatie; Hogeschool Utrecht, kenniscentrum sociale innovatie - lectoraat participatie, zorg en ondersteuning; en Movisie trainingsmateriaal voor de gespreksvoerder, zodat deze in staat is het gesprek op een goede manier te voeren. In deze training besteden we aandacht aan:
1. De context en het kader waarin het gesprek plaatsvindt.
2. Het Gesprek met verschillende doelgroepen.
3. Gesprekstechnieken en contactvaardigheden.
4. Integraal werken en netwerkversterking.
Original languageDutch
PublisherWmo-werkplaatsen
Number of pages91
Publication statusPublished - 2014

Cite this