Gezonde Stad: Samen voor een gezonde leefomgeving: Lectorale rede

Translated title of the contribution: Healthy Cities: Working together towards a healthy living environment: inaugural speech

Jeannette E. Nijkamp, Rixt Froentjes (Editor)

Research output: Book/ReportInaugural speechProfessional

773 Downloads (Pure)

Abstract

Lector Gezonde Stad Jeannette Nijkamp richt zich met haar
onderzoeksprogramma op een gezonde stedelijke fysieke leefomgeving.
Doel is het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen bewoners met
een hoge en lage sociaaleconomische status. Deze laatste groep heeft
namelijk een kortere levensverwachting, een slechtere gezondheid en een
ongezondere leefstijl.
Het Nederlandse gezondheidsbeleid zette tot voor kort vooral in op
leefstijlinterventies. Vanwege de hardnekkige gezondheidsverschillen
is er nu echter ook aandacht voor een gezonde fysieke leefomgeving.
De geschiedenis leert namelijk dat fysieke ingrepen, zoals bijvoorbeeld
de aanleg van riolering, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
gezondheidsbevordering voor alle bewoners en het verkleinen van
gezondheidsverschillen.
Binnen het onderzoeksprogramma Gezonde Stad wordt onderzocht
hoe de fysieke leefomgeving zodanig kan worden ontworpen en
ingericht dat stadsbewoners zich hier prettig voelen en worden verleid
tot gezond gedrag. Hiertoe worden interventies ontwikkeld, waarbij
wordt samengewerkt met allerlei partijen zoals gemeenten, bedrijven,
organisaties en kennisinstellingen en vooral ook met de bewoners. Ook
wordt onderzocht hoe de verschillende partijen kunnen samenwerken bij
het gezonder maken van de leefomgeving.
Docent-onderzoekers en studenten werken in hun onderzoek samen met
gemeentelijke professionals uit zowel het fysieke als het sociale domein en
dragen zo bij aan de verbinding tussen beide domeinen. De praktijk heeft
grote behoefte aan deze verbinding, want een combinatie van fysieke en
sociale interventies is vaak effectiever.
Translated title of the contributionHealthy Cities: Working together towards a healthy living environment: inaugural speech
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Number of pages78
Publication statusPublished - 29 Sept 2021
EventLectorinstallatie Jeannette Nijkamp - Hanzehogeschool Groningen, Groningen, Netherlands
Duration: 29 Sept 202129 Sept 2021
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/hanzehogeschool/livestream-lectorinstallatie-dr-jeannette-nijkamp

Keywords

  • healthy environments
  • cross-domain approach
  • co creation

Cite this