Gasverlaters en gasklevers: de rechtspositie van de consument met betrekking tot de aansluiting op het gasnet

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Abstract

In de afgelopen twee jaar is veel veranderd op juridisch vlak als het gaat om de rechtspositie van de consument en diens aansluiting op het aardgassysteem. In deze bijdrage verkennen we de juridische mogelijkheden én onmogelijkheden van twee uitgangsposities: a. die van de burger die graag zelf actie wil ondernemen om van het gas af te gaan en b. die van de gasklever, oftewel de burger die wil vasthouden aan het gas omdat hij geen heil ziet in de energietransitie, de alternatieve voorziening geen verbetering of te duur is, diens huis niet geschikt is voor een warmtepomp of omdat hij de woning volledig op elektriciteit wil. In dit laatste geval wordt vervolgens uiteengezet in hoeverre de gastrouwe burger gedwongen kan worden onder huidig en toekomstig recht toch de overstap te maken naar een energievoorziening zonder aardgas. Voor de uiteenzetting van deze uitgangsposities wordt kort de achtergrond van de warmtetransitie geschetst en de manier waarop deze via de transitievisie warmte, met de gemeente aan kop, tot stand moet gaan komen. Het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie wordt hier tevens besproken.
Original languageDutch
Article number3
Number of pages8
JournalTijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken
Volume2022
Issue number5
Publication statusPublished - 1 Oct 2022

Keywords

  • gas clinging
  • gas leaver
  • gas connection
  • energy law
  • environmental code
  • Municipal Instruments Heat Transition Act

Cite this