Evaluatie van het regenboogmodel: eindrapport

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De gemeente Borger-Odoorn heeft een eigen werkwijze ontwikkeld om de transformatie in het sociaal domein vorm te geven. Deze werkwijze wordt opgehangen aan het ‘regenboogmodel’ en geeft richting aan de transformatie die nodig is na de decentralisaties van rijkstaken op het gebied van participatie, WMO en jeugd. Gemeente Borger Odoorn is in oktober 2014 gestart met een pilot met één sociaal team en heeft deze in januari 2015 uitgebreid door een Stichting Sociaal Team op te zetten waarbinnen 3 sociaal teams uitvoering geven aan de opdracht van de gemeente om de drie decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet) gezamenlijk en ontschot op te pakken. Deze aanpak is tot uitdrukking gebracht in het regenboogmodel. De gemeente en sociaal teams zijn de afgelopen twee jaar op expeditie geweest, zoals zij dit zelf benoemen. Nu is de vraag aan de werkplaats om te evalueren of de regenboogvisie nu wordt uitgevoerd zoals hij oorspronkelijk, in 2014, bedacht is. Dit rapport beschrijft het onderzoek, de uitkomsten en de adviezen die aan gemeente Borger-Odoorn en Stichting Sociale teams Borger-Odoorn zijn gegeven.
Original languageDutch
PublisherHanzehogeschool Groningen
Number of pages25
Publication statusPublished - 5 Jul 2017

Cite this