Eindrapportage project Sensequake

Jan Balje, Ihsan Engin Bal, AK Sreerama, Mart Johan Deuzeman, Ioannis Katramados, Arjen Miedema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Wanneer er een aardbeving heeft plaatsgevonden dan is het van belang dat veiligheidsdiensten en gebouwbeheerders snel een goed beeld hebben van de schade aan gebouwen en risico’s in het gebied.
Sensortechnologie in combinatie met data over gebouwen en bewonersaantallen kan van grote meerwaarde zijn voor het snel verkrijgen van het risicobeeld. De meeste sensoren leveren echter technische data die voor crisismanagers moeilijk te interpreteren zijn. Er moet een vertaalslag plaatsvinden door ingenieurs en waarnemers in het veld, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Het doel
van het Sensequake project was het ontwikkelen van een Decision Support System (DSS) dat na een aardbeving snel sensordata vertaalt naar inzichtelijke informatie over risico’s.
Tijdens het project is het DSS ontwikkeld volgens een iteratieve aanpak. Elke twee maanden is er een demonstratie geweest van de resultaten van de verschillende partners. De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft gefungeerd als belangrijkste leverancier van user requirements. Daarnaast is er een serie interviews gehouden met andere potentiële gebruikers zoals Groningen Seaports en de provincie
Groningen. Het consortium heeft een gevorderde versie van het DSS ontwikkeld en gedemonstreerd bij de VRG. De verschillende partners hebben hier aan bijgedragen met deelresultaten zoals beschreven in 4.3. De VRG bevestigt dat in het geval van een zware aardbeving het gebruik van het DSS een forse tijdswinst zal opleveren. In plaats van het inspecteren van een gebied van 80 km2 kunnen de meetploegen gericht naar specifieke geocells met de indicatie van hoog risico gestuurd worden. Om het DSS in productie te kunnen nemen is oprichting van een bedrijf vereist dat de ontwikkeling kan voortzetten en de vereiste service levels kan garanderen. Lector Ihsan Bal onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een startup te beginnen op het gebied van structural monitoring. Hij heeft hiervoor groen licht van de overige consortium partners. De laatste fase van het project is uitgevoerd ten tijde van de coronamaatregelen. Gelukkig is de impact
beperkt gebleven. De finale demo bij de Veiligheidsregio Groningen is online uitgevoerd. De partner Target is in een laat stadium uitgetreden omdat het project niet meer aansloot bij hun gewijzigde strategische koers.
Original languageDutch
PublisherHanzehogeschool Groningen
Number of pages25
Publication statusPublished - 12 Dec 2020

Keywords

  • sensor technology
  • earthquakes

Cite this