Eindrapportage 3AM project

Ronald van Elburg, Joke Bruining, Igor Stalpers-Croeze

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract


In veel zorginstellingen wordt het welzijn van bewoners 's nachts bewaakt met behulp van audio en video. Om meerdere cliënten efficiënt te bewaken vindt er op video en geluidsstromen een met de computer geautomatiseerde voorselectie plaats. Voor geluid vindt deze voorselectie momenteel plaats op basis van drempelwaarden op de intensiteit en de duur van het geluid (2e generatie akoestische detectie1). Bij een drempeloverschrijding wordt een woning of slaapruimte gemarkeerd als aandacht behoevend. De verantwoordelijke zorgmedewerker kan vervolgens een geluidsfragment beluisteren en daar waar het beschikbaar is de camerabeelden bekijken om vast te stellen of er zorgverlening of een nadere (zorg-)interventie nodig is.
Idealiter is het aantal onterechte alarmmeldingen laag, terwijl er tegelijkertijd geen belangrijke gebeurtenissen gemist worden. Op beide punten is verbetering nodig. Tegelijkertijd zijn er bewoner-gerelateerde geluiden die, afhankelijk van de bewoner, meer of minder aandacht behoeven; denk hierbij aan praten, snurken en geagiteerd gedrag. Voor deze geluiden zou het nuttig zijn als er een op de bewoner toegespitste voorselectie mogelijk is. Om dit te bewerkstelligen is het nodig deze geluiden automatisch te herkennen.

Doel van het project:
Het met behulp van geluidsanalyse categoriseren van en daarmee toekennen van labels aan alarmmeldingen om het aantal onterechte meldingen te verminderen, zonder daarbij de terechte alarmen te missen.

Op basis van geluidsfragmenten, verzameld bij een zorginstelling die werkt met een akoestisch alarmeringssysteem van de tweede generatie, zijn 3 relevante detectoren ontwikkeld en is er advies gegeven voor aanpassingen van de gebruikersinterface van de zorgapplicatie. Het Proof of Concept op basis van 3 detectoren wordt getest in de zorgomgeving parallel aan het huidige systeem. Tegelijkertijd is het business model van het te ontwikkelen systeem onderzocht.

Bereikte resultaten:
● Er is een geannoteerde dataverzameling
● Er is een rapport businessmodel
● Er is een architectuur ontwikkeld waarbinnen detector ontwikkeling mogelijk is
● Er is een detector ontwikkeld
● De ontwikkelde detectoren zijn getest
Original languageDutch
Number of pages38
Publication statusPublished - 31 Dec 2020

Keywords

  • sensor technology

Cite this