Eerste veldtest met 50 Whispergen micro-wkk’s

Folkert Koopman, Michel Alberts, Margot van Gastel

Research output: Book/ReportReportProfessional

3 Downloads (Pure)

Abstract

In de transitie naar een duurzame energiehuishouding neemt decentrale opwekking van energie een belangrijke plaats in. Eén van de vormen van decentrale opwekking die momenteel sterk in opkomst is, is micro-wkk. Waar warmtekrachtkoppeling (wkk) in de industrie en de tuinbouw reeds decennia wordt toegepast, staat de toepassing van micro-wkk voor huishoudens nog in de kinderschoenen. Om de ontwikkeling en implementatie van micro-wkk binnen Nederland te stimuleren, heeft een consortium bestaande uit GasTerra B.V. , de energiedistributiebedrijven: ENECO Energie, Essent retail Services, NRE Q-ENERGY, COGAS Energie, RWE Obragas, Nutsbedrijven Maastricht, RENDO Energieservice, NUON, Westland Energie Service & DELTA N.V en Stichting Natuur en Milieu de handen ineen geslagen. Daarnaast is Cogen Projects als subcontractor bij het transitie-experiment betrokken. Mede door ondersteuning van de Unieke Kansen Regeling is het voor het consortium mogelijk geworden een gezamenlijke veldtest uit te voeren waarin 50 micro-wkk systemen, op basis van de Whispergen Stirling motoren, verspreid over Nederland bij huishoudens zijn geplaatst en gedurende 2 jaar gevolgd. Met deze veldtest wil het consortium enerzijds aan de buitenwereld laten zien dat micro-wkk werkt en kan worden toegepast, en anderzijds zelf inzicht krijgen in mogelijkheden en knelpunten betreffende het installatieproces/netinpassing/teruglevering aan het net.
Original languageDutch
PublisherN.V. Nederlandse Gasunie
Number of pages16
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Keywords

  • energy transition
  • decentralized generation
  • energy distribution

Cite this