Draagvlak binnen duurzame dorpen, houdt de kopgroep aansluiting bij het peloton? onderzoeksrapport

Johan Lugies

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Door de groei van de wereldbevolking is er een toename te verwachten in de vraag naar energie en grondstoffen. Op lokaal niveau ontstaat er steeds vaker een ‘Bottum-up’ beweging waarbij er maatschappelijke initiatieven ontstaan om als gemeenschap bijvoorbeeld op dorpsniveau duurzaam energie op te wekken. Dit is een sociaal proces waarbij verschillende actoren met elkaar zullen moeten samenwerken. Om de doelstellingen van duurzame energie initiatieven zo efficiënt en effectief mogelijk te bereiken is het belangrijk om te weten welke aspecten bijdragen aan het creëren van draagvlak en welke niet.
De hoofdvraag van dit onderzoek:
Welke processen en activiteiten bevorderen de acceptatie bij het opstarten, runnen en het uitbreiden van duurzame dorpen en hoe kan deze kennis gebruikt worden om nieuwe duurzame dorpen te ondersteunen?
De deelvragen van dit onderzoek:
1. Hoe wordt draagvlak gecreëerd in Oenkerk?
2. Hoe wordt draagvlak gecreëerd in Hooghalen?
3. Hoe verloopt de besluitvorming?
Deze deelvragen en hoofdvraag zijn beantwoord door middel van kwalitatieve onderzoekmethoden. De toegepaste onderzoekmethoden zijn semigestructureerde interviews waarbij gebruik gemaakt is van een topiclist. Uit het onderzoek blijkt dat draagvlak wordt bevorderd door in de opstartfase veel aandacht te geven aan het organisatorische proces. Daarnaast leveren kennisnetwerken en maatschappelijke organisaties een grote bijdrage aan het draagvlak. De belangrijkste draagvlak bevorderende activiteiten zijn voorlichtingsbijeenkomsten, projecten op het gebied van woningisolatie en het collectief aankopen van zonnepanelen. Het onderling vertrouwen speelt een grote rol in het sociale proces van draagvlak ontwikkeling.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Number of pages120
Publication statusPublished - Oct 2013

Keywords

  • sustainability

Cite this