Development of fundamental motor skills between 2006 and 2016 in Dutch primary school children

R. Mombarg, A. G. M. de Bruijn, I. A. M. Smits, B. T. Hemker, E. Hartman, R. J. Bosker, A. C. Timmermans

  Research output: Contribution to journalArticleAcademic

  Abstract

  Achtergrond
  Fundamentele Motorische Vaardigheden (FMV) zijn belangrijke bouwstenen voor de sportdeelname en levenslange lichamelijke activiteit van kinderen. In het afgelopen decennium hebben verschillende internationale onderzoeken vertragingen in de ontwikkeling van FMV gemeld. Om een ​​beter inzicht te krijgen in de Nederlandse situatie en om toekomstige richtingen te bepalen, is in dit onderzoek de ontwikkeling van FMV bij Nederlandse basisschoolkinderen onderzocht.

  Methode
  Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om FMV van 11-12-jarige Nederlandse kinderen in 2016 te vergelijken met scores van kinderen van vergelijkbare leeftijd in 2006. Daarnaast is rekening gehouden met geslacht, leeftijd, BMI, om te zien of veranderingen in motorische prestaties zijn gerelateerd aan deze kindkenmerken. FMV-testscores op zeven motorische competentietests (balans, zwaaien, springen, rollen, schieten, gooien en vangen, en tennis) van kinderen uit 1939 in 2016 werden naast die van 1648 kinderen in 2006 gezet. Tijdelijke veranderingen in motorische competentie scores werden geanalyseerd met behulp van regressie-analyse.

  Resultaten
  Deze cross-sectionele studie laat betere resultaten zien voor de kinderen in 2006 in vergelijking met kinderen van vergelijkbare leeftijd in 2016. Er werden lagere scores gevonden op zes van de zeven geteste FMS, met de grootste afname op de objectcontrolevaardigheden tennis en gooien en vangen. Alleen de sprongvaardigheden bleven op hetzelfde niveau. Over het algemeen scoorden kinderen met een hogere BMI lager op alle tests, behalve op gooien en vangen via de muur. Op de balanceer-, spring- en tennistest is de kloof met kinderen met een lagere BMI het afgelopen decennium groter geworden. Meisjes vertoonden een lager competentieniveau op het gebied van rollen, schieten en gooien en vangen in vergelijking met jongens. Tijdens het laatste decennium zijn hun prestaties op de tennistest meer gedaald dan bij jongens.

  conclusies
  De resultaten van dit onderzoek zijn alarmerend omdat afnemende motorische vaardigheden verband houden met lagere sportdeelname en slechtere gezondheidsresultaten. Voor de toekomstige generatie zijn nieuwe interventies nodig om kinderen te helpen een voldoende vaardigheidsniveau in FMV te bereiken, om de negatieve effecten van verminderde motoriek te voorkomen of te overwinnen. Het richten op FMV-componenten tijdens lichamelijke opvoeding en buiten schooluren kan mogelijk een waardevolle strategie zijn om de verlaging van het FMV-niveau bij kinderen terug te draaien.
  Translated title of the contributionDe ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden van basisschoolkinderen tussen 2006-2016
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)1
  Number of pages19
  JournalPhysical Education and Sport Pedagogy
  DOIs
  Publication statusPublished - 10 Dec 2021

  Keywords

  • children
  • motor skills
  • sports

  Cite this