Combinatiefunctionarissen in de Brede School Emmen

Matti Blok, Willem Hollewand

Research output: Book/ReportReportProfessional

78 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek naar de Combinatiefunctionarissen Sport in de Gemeente Emmen is uitgevoerd in de periode mei 2009 tot februari 2010. Het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel is in overleg met opdrachtgever tussentijds bijgesteld en kende uiteindelijk twee fasen.
- Fase 1: Verkennend onderzoek onder beleidsmakers van de gemeente Emmen en Combinatiefunctionarissen Sport uit drie wijken/dorpen. Doel hierbij was om in kaart te brengen hoe de werkwijze van de Combinatiefunctionarissen – gelet op de vijf door de gemeente Emmen aangegeven resultaatgebieden1
– in de praktijk is en idealiter zou moeten zijn volgens betrokkenen. Daarnaast moest inzicht worden verschaft in relevante landelijke praktijkvoorbeelden op brede scholen op die vijf resultaatgebieden.
- Fase 2: Inventariserend onderzoek onder leerkrachten, kinderen en ouders naar de huidige stand van zaken m.b.t. sport, bewegen en gezondheid in de wijk Emmermeer alsmede de ervaringen en meningen over (de werkwijze van) de Combinatiefunctionaris Sport in deze wijk. Tevens is er onderzoek gedaan naar de mate waarin er sprake is in de wijk Emmermeer van de groep ‘niet-vanzelfsprekende- bewegers’ en hoe deze zich kenmerkt.
In dit eindrapport worden de bevindingen uit deze twee fasen gepresenteerd. Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk ‘ aanbevelingen’ waarin wordt geput uit beide fasen. Daarnaast geldt dit eindrapport als input voor twee bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Emmen, één bijeenkomst voor alle Combinatiefunctionarissen Sport uit de gemeente en één bijeenkomst op wijkniveau Emmermeer met betrokkenen.
De onderzoekers bevelen de opdrachtgever Gemeente Emmen aan deze rapportage tevens intern met sleutelfiguren van de afdeling sport en het project bredeschool ontwikkeling te bespreken.
Original languageDutch
PublisherHanzehogeschool Groningen
Number of pages20
Publication statusPublished - 2010

Cite this