Burgers bewegen in de buurt: de invloed van een beweegvriendelijke inrichting van openbare ruimte op burgerparticipatie in de wijk

Hiske Wiggers, Hanneke Verbree

Research output: Contribution to conferenceAbstractOther research output

206 Downloads (Pure)

Abstract

Er vindt een verschuiving plaats van verzorgingsstaat tot participatiemaatschappij (RIVM, 2014). Er wordt van de burgers verlangd zich actief te mengen in kwesties en mee te bouwen aan een leefbare gemeente. In een poging maatschappelijke problemen te verminderen tracht de overheid burgerparticipatie te vergroten, onder andere door een Beweegvriendelijke Inrichting van de Openbare Ruimte (BIOR) (Gemeente Groningen, 2014). Dit is een initiatief waarin de openbare ruimte is ingericht om burgers te stimuleren, faciliteren en uit te dagen om te spelen, bewegen en te ontmoeten (Cammelbeeck, Engbers, Kunen & L'abée, 2013). Hieruit volgt de probleemstelling: “Wat is de relatie tussen BIOR en burgerparticipatie en wat is de rol van sociale cohesie in dit verband?”
Original languageDutch
Number of pages1
Publication statusPublished - 2015

Cite this