Beeldcommunicatie in de GGZ: onderzoeksrapport over Fase 1 en 2

Ruud Janssen, Marijke Span, Annemarie Hout, Aranka Dol

Research output: Book/ReportReportProfessional

398 Downloads (Pure)

Abstract

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat, net zoals andere sectoren in de zorg, voor een grote maatschappelijke opgave: er moet fors bezuinigd worden terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Verwacht wordt dat de inzet van beeldcommunicatie in de zorg hieraan een bijdrage kan leveren. Beeldcommunicatie is echter iets dat de zorgverleners “overkomt”: ze zijn er vanuit de genoten opleidingen niet of nauwelijks op toegerust, terwijl ze juist geoefend zijn om subtiele signalen te interpreteren die via beeldcommunicatie niet of veel moeilijker waarneembaar zijn. GGZ-zorgverleners zitten dus klem tussen de maatschappelijke opgave van bezuinigen enerzijds, en de verantwoordelijkheid die ze voelen voor hun cliënten anderzijds.
Original languageDutch
PublisherChristelijke Hogeschool Windesheim
Number of pages23
Publication statusPublished - 27 Apr 2016

Cite this