Agenda praktijkgericht onderzoek health: Topsector Life Sciences & Health

Hans Hobbelen, Jan-Jaap Reinders, Karin Alfenaar, Willemijn van Gastel, Gonny ten Haaft, Gerard van Leeuwen

Research output: Working paperAcademic

183 Downloads (Pure)

Abstract

De Regiegroep van de topsector Life Sciences & Health wil een impuls geven aan initiatieven die praktijkgericht onderzoek op het gebied van Health betreffen. De redenen hiervoor zijn de relatief bescheiden positie van Health vergeleken bij de Life Sciences in de eerdere agendering onder de topsector en de verwachting dat praktijkgericht onderzoek door hogescholen een substantiële bijdrage kan leveren aan de doelstellingen onder het topsectorenbeleid. Daarom is opdracht gegeven tot het opstellen van een agenda voor praktijkgericht onderzoek “Health”. Deze agenda moet leiden tot samenwerking met een solide economische component tussen hogescholen, eventuele andere kennisinstellingen en publieke en private partijen uit de beroepspraktijk. De Agenda Praktijkgericht Onderzoek Health is ingedeeld in vier overkoepelende thema’s (A - D) waarop het onderzoek van hogescholen zich zou moeten richten. Binnen elk thema zijn onderwerpen benoemd die op basis van deze verkenning prioriteit verdienen.
Original languageDutch
PublisherHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Number of pages29
Publication statusPublished - 7 Oct 2015

Cite this