Project Details

Layman's description

​Binnen dit promotieonderzoek, waarvoor wordt samengewerkt met TNO en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), staat de ontwikkeling van modellen centraal waarmee de veerkracht van werknemers voorspeld kan worden met behulp van wearables en apps.

Door de toenemende beschikbaarheid van smartphone apps en wearables (zoals smartwatches) wordt de drempel steeds lager om informatie te verzamelen over het fysieke en psychische functioneren van mensen. Ook organisaties zoeken mogelijkheden om met nieuwe technologie hun werknemers te ondersteunen in het optimaliseren van de veerkracht en duurzame inzetbaarheid.

Met moderne software is het op basis van grote hoeveelheden data mogelijk om modellen te ontwikkelen waarmee patronen herkend kunnen worden die voor een individu niet direct zichtbaar zijn. De toepassing van deze technieken op data afkomstig van wearables en apps is daarom sterk in opkomst, maar staat nog in de kinderschoenen.

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van modellen waarmee de veerkracht van werknemers voorspeld kan worden op basis van data afkomstig van wearables en apps. Hierdoor krijgen werknemers en organisaties inzicht in de mate waarin werknemers veerkrachtig zijn en aan welke specifieke aspecten gewerkt kan worden om de veerkracht en duurzame inzetbaarheid te verbeteren.
AcronymWearMe
StatusFinished
Effective start/end date1/09/1730/11/21

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.