Waterstoflandschap schone energie, mooi landschap

Project: Research

Project Details

Description

Waterstoflandschap: schone energie, mooi landschap?
Om de uitstoot van CO₂ voldoende terug te dringen is een transitie naar meer duurzame vormen van energie noodzakelijk. In Noord-Nederland wordt volop ingezet op waterstof, en daaraan verbonden, de ontwikkeling van een waterstofeconomie. Dit krijgt veel aandacht en steun, bijvoorbeeld van overheid en bedrijfsleven. Echter, er zijn ook zorgen die tot nu toe onderbelicht lijken te blijven. Zo is onduidelijk wat de ruimtelijke en landschappelijke consequenties zijn van deze waterstof economie, en hoe de ontwikkeling hiervan zich verhoudt tot andere ruimteclaims en druk op het landschap. Ook is er tot nu toe niet een methodiek of aanpak die belangen van verschillende groepen stakeholders, waaronder bewoners, voldoende meeneemt in ontwerp. Bovendien lijkt er sprake te zijn van twee gescheiden (professionele) netwerken (landschap en energie) die elkaar slechts zelden raken. Dit project wil onderzoeken wat de landschappelijke en ruimtelijke consequenties van de noordelijke waterstof economie zijn, en wil daarnaast beide gescheiden netwerken met elkaar verbinden. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een op charrette of ontwerp-workshop geïnspireerde methodiek waarmee verschillende groepen stakeholders gezamenlijk werken aan een ontwerp voor een gebied of landschap. De focus van dit voorstel ligt op de verwachte landschappelijke impact van de waterstofeconomie, ruimtelijke planvormingsprocessen, participatieve aanpakken en het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven. Het voorstel is opgesteld door een startconsortium bestaande uit Hanzehogeschool Groningen (2 kenniscentra) en 3 MKBs, met het idee het netwerk en consortium in de loop van het project verder uit te bouwen. In het kort zullen hiervoor de volgende stappen gezet worden: 1) onderzoeken van zowel goede als slechte voorbeelden uit de praktijk; 2) het voorbereiden en organiseren van een participatieve ontwerp-workshop (charrette); 3) het analyseren en uitwerken van de resultaten; 4) vastleggen van resultaten in ontwerp en bijbehorend inspiratie- en werkboek.
StatusActive
Effective start/end date1/11/2331/10/24

Collaborative partners