Vitaliteit sportverenigingen in Noord-Nederland

  • Boven, Magda (PI)
  • Dijk, Bake (PI)
  • Slender, Hans (PI)
  • Wiggers, Hiske (PI)
  • Wiggers, Peter (PI)

Project: Research

Project Details

Description

Vanuit het onderwijsprogramma de Preventieve Organisatie Diagnose (POD) die binnen de opleiding SGM jaarlijks bij 100-150 sportverenigingen wordt uitgevoerd, is een onderzoek gestart naar het bestaansrecht en vitaliteit van sportverenigingen in Noord-Nederland. Elk jaar zijn binnen deze trajecten op systematische wijze data verzameld. Het project heeft een vervolg gekregen in het RAAK project rondom vitalisering van sportverenigingen.

Key findings

De leden blijken over het algemeen tevreden over accommodatie, aanbod, kader, bestuur, beleid en cultuur. Het bestaansrecht van de meeste participerende verenigingen lijkt voorlopig niet in gevaar. Wel staan de leden vaak kritisch tegenover maatschappelijke activiteiten die ontplooid worden.
Short titlePOD
StatusFinished
Effective start/end date6/02/1228/04/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.