Van Vezel tot Vliering

  • Dommerholt, Egbert (PI)
  • Faber, Niels R (PI)

Project: Research

Project Details

Description

Hoe zou een keten van boer tot bouwer eruitzien en welke economische, sociale en ecologische waarden worden daarbij gecreëerd?

Hoe kunnen we de keten zo vormgeven dat een innovatief regionaal ecosysteem ontstaat dat maatschappelijke meerwaarde creëert en ook rendeert voor de verschillende partners?

Welke Key Enbaling Methodologies kunnen hiervoor ingezet worden?

In dit onderzoek willen we, in samenwerking met verschillende partners die al de eerste stappen zetten of gezet hebben op dit gebied een inventarisatie maken van hoe de zo’n ecosysteem eruit zou kunnen komen te zien en welke waarde door een goede inrichting van het ecosysteem kan worden gegenereerd. (...)

De beoogde resultaten dragen bij aan de innovatie-samenwerking, het KIA MV onderzoek (spoor 1) en aan de uitrol en beschikbaarstelling van gevalideerde innovatie-instrumenten (spoor 3). In dit onderzoek komt dat concreet neer op het volgende:

Onderzoeksresultaten:
- Het doel is om een white paper te publiceren met een kwalitatief overzicht van de economische, sociale en ecologische waarden die gegenereerd kunnen worden door het opzetten van een ecosysteem waarin boeren, verwerkers en bouwers samen werken om biobased materialen te verbouwen om mee te bouwen.

Bijdrage innovatie-samenwerking
- Het verder uitwerken van het 4E model en spel om het verder te valideren en te kijken hoe bruikbaar het is voor het opzetten van ecosystemen die met zulke vraagstukken worstelen. Daarnaast andere KEM's aan het 4 E-model voor Waardecreatie koppelen, zodat het proces van in co-creatie gezamenlijke meervoudige waarden te creëren versterkt kan worden.

StatusActive
Effective start/end date1/12/2331/10/24

Collaborative partners