Project Details

Description

Het aantal personen dat onder bewind staat is tussen 2009 en 2018 ruim verdubbeld van 97.000 naar 242.000 personen1,2. Het probleem is dat bewindvoerders per cliënt 17 uren per jaar hebben, wat vaak net voldoende is om de financiële zaken te regelen. De sociale cohesie en het aanleren van financiële competenties schiet hierdoor te kort, waardoor dit grote gevolgen heeft voor de relatie onderling. Bewindvoerders en financiële hulpverleners zijn opzoek naar nieuwe manieren om personen onder bewind/financiële problemen in beweging te krijgen, te motiveren en het gedrag positief te beïnvloeden. Dit tot doel dat ze de drie kerncompetenties voor financieel zelfredzaamheid die door het Nibud zijn vastgelegd stap voor stap aanleren en in de praktijk kunnen toepassen. In de afgelopen 2,5 jaar hebben de projectpartners verschillende onderzoeken uitgevoerd. Tijdens de Take-off hbo is de doelstelling om de resultaten en onderzoeken met bewindvoerders en personen onder bewind, uit te werken tot het prototype Talking Money dat kan worden getest met bewindvoerders en overige belanghebbende. Het project sluit aan binnen het thema Gezondheid en zorg, specifiek bij missie (2): Zorg in de leefomgeving en aandachtspunt, en (3) Gewoon gezond: omgevingsinterventies en handelingsperspectief op maat. Talking Money zorgt voor integratie van de gezondheidszorg in de eigen leefomgeving door te helpen met het maken van gezonde keuzes. Hierbij wordt gericht op een gezonde leefstijl door de onderliggende vitaliteitsfactoren, waaronder armoede, te verbeteren en personen die in de financiële problemen raken te ondersteunen en centraal te stellen.
Short titleTalking Money
StatusFinished
Effective start/end date1/02/2331/10/23

Collaborative partners