Project Details

Description

Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Patiënten met Alzheimer begrijpen steeds minder van de wereld om zich heen, waardoor de omgeving geneigd is om steeds minder met hen te communiceren. Dit heeft een negatief effect heeft op het sociale welzijn van patiënten met Alzheimer.
Benodigde handvatten: Zorgprofessionals geven aan handvatten nodig te hebben om de taal en interactie van patiënten met Alzheimer te volgen en om hen in een vroeg stadium door te verwijzen naar een logopedist. Ook ervaren zij handelingsverlegenheid om de taalvaardigheden en interactie met patiënten met Alzheimer te optimaliseren.
Doel KIEM-aanvraag: Het doel van deze aanvraag is om screeningsinstrument te construeren voor het meten van taal en interactie van patiënten met Alzheimer en om samen met patiënten met Alzheimer en hun directe omgeving aanknopingspunten te vinden voor het optimaliseren van taal en interactie.
Aanpak: Taal en interactie van patiënten met Alzheimer zullen worden opgenomen en in tijd gevolgd worden met een geavanceerd draagbaar audiosysteem bij patiënten met Alzheimer thuis of in het verpleeghuis. De audio-opnames zullen taalkundig worden geanalyseerd op basis waarvan een screeningsinstrument geconstrueerd zal worden. De kenmerken in taaldegeneratie bij patiënten met Alzheimer uit eerder systematisch literatuuronderzoek zullen hiervoor als onderlegger dienen. Daarnaast worden patiënten met Alzheimer en hun mantelzorgers geïnterviewd om na te gaan welke knelpunten en succesfactoren zij in de communicatie ervaren.
Vervolgonderzoek: De resultaten van deze aanvraag worden als input gebruikt om een subsidieaanvraag te schrijven voor de validering van het screeningsinstrument voor taal en interactie en om een interventie te ontwerpen met als doel om de communicatie van patiënten met Alzheimer te optimaliseren, om sociale isolatie tegen te gaan en om hun kwaliteit van leven te verhogen.
Short titleTIPA
StatusFinished
Effective start/end date1/04/2131/03/22

Collaborative partners