Project Details

Description

Doel is een slim werkend besturingsmechanisme voor multi-commodity energiesystemen (MCES) experimenteel toe te passen in de gebouwde omgeving, de industrie, en in hun onderlinge samenhang. Het mechanisme wordt ontworpen en gerealiseerd. De werking wordt in 2 praktijksituaties getest. Doel van het besturingsmechanisme is borging van de kwaliteiten van het energiesysteem (robuustheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid, acceptatie, efficiency en functioneren in het wenselijke regime) terwijl verschillende events op de proef wordt gesteld.
Short titleSynergyS II
AcronymSNRGS II
StatusActive
Effective start/end date1/09/2230/08/24

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • SynergyS: Multi-commodity energy systems

    Vos, E., 20 Jun 2023, p. 55-55. 1 p.

    Research output: Contribution to conferenceAbstractAcademic

    Open Access