Project Details

Description

Als SPRONG-consortium SURE (SUstainable Cities and REgions) brengen wij technologische ontwikkelingen en sociale verandering bij elkaar vanuit een integraal perspectief. Daarom stelt SURE de mensen in de wijk centraal. 

SURE richt zich op de KIA Energietransitie en Duurzaamheid, daarbinnen de IKIA Klimaat en Energie: CO2-emissies in elektriciteitssystemen en gebouwde omgeving terugdringen en de deel Kia voor Circulaire Economie. Vanuit expertise leveren we een relevante bijdrage aan het maatschappelijk vraagstuk passend bij deze KIA, en zien daarbij de noodzaak om de transdisciplinaire aanpak door te ontwikkelen en zo te werken aan de realisatie van slimme duurzame en leefbare steden voor en met burgers, inclusief kwetsbare groepen. In co-creatie met regionale en (inter)nationale partners, eigen opleidingen en instituten en wijkbewoners leren en werken we in regionale experimenteergebieden aan een duurzame energietransitie.
Short titleSURE
AcronymSR
StatusActive
Effective start/end date1/09/211/09/25

Collaborative partners

 • Hanze University of Applied Sciences
 • Hogeschool Utrecht (lead)
 • Drentse KEI
 • Gemeente Ameland
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Utrecht
 • NMF Drenthe
 • Provincie Utrecht
 • ROC Midden Nederland
 • Stichting Happy Balance
 • Stichting I-On
 • Stroomversnelling
 • Utrecht Sustainability Institute
 • Movares Nederland B.V.
 • Gemeente Soest
 • Lectorenplatform LEVE
 • Lectorenplatform UE
 • De Coöperatieve Samenleving
 • Wooncooperatie Bo-Ex
 • Energie-U

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • Outline of a Degrowth Business Model Framework

  Dommerholt, E., 20 Jun 2023, New Business Models Conference Proceedings 2023: Proceedings of the 8th International Conference on New Business Models. 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to conference proceedingAcademicpeer-review

  Open Access