Project Details

Description

Als SPRONG-consortium SURE (SUstainable Cities and REgions) brengen wij technologische ontwikkelingen en sociale verandering bij elkaar vanuit een integraal perspectief. Daarom stelt SURE de mensen in de wijk centraal. 

SURE richt zich op de KIA Energietransitie en Duurzaamheid, daarbinnen de IKIA Klimaat en Energie: CO2-emissies in elektriciteitssystemen en gebouwde omgeving terugdringen en de deel Kia voor Circulaire Economie. Vanuit expertise leveren we een relevante bijdrage aan het maatschappelijk vraagstuk passend bij deze KIA, en zien daarbij de noodzaak om de transdisciplinaire aanpak door te ontwikkelen en zo te werken aan de realisatie van slimme duurzame en leefbare steden voor en met burgers, inclusief kwetsbare groepen. In co-creatie met regionale en (inter)nationale partners, eigen opleidingen en instituten en wijkbewoners leren en werken we in regionale experimenteergebieden aan een duurzame energietransitie.
Short titleSURE
AcronymSR
StatusActive
Effective start/end date1/09/211/09/25

Collaborative partners

 • Hanze University of Applied Sciences
 • Hogeschool Utrecht (lead)
 • Drentse KEI
 • Gemeente Ameland
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Utrecht
 • NMF Drenthe
 • Provincie Utrecht
 • ROC Midden Nederland
 • Stichting Happy Balance
 • Stichting I-On
 • Stroomversnelling
 • Utrecht Sustainability Institute
 • Movares Nederland B.V.
 • Gemeente Soest
 • Lectorenplatform LEVE
 • Lectorenplatform UE
 • De Coöperatieve Samenleving
 • Wooncooperatie Bo-Ex
 • Energie-U