SPRINT - Sustainable Polyester Recycling Implemantation & Technology

Project: Research

Project Details

Description

CuRe Technology heeft als doel om de meest energiezuinige polyester recycling technologie te realiseren op industriële productieschaal. CuRe Technology wil in Emmen een demonstratieplant in de leegstaande Bonar hal op het industriepark GETEC Park.Emmen realiseren waarmee duurzame rPET polyester specialiteiten worden geproduceerd. Met een succesvol project zal CuRe Technology haar ambitie verwezenlijken om in Emmen de duurzaamste PET-productie locatie ter wereld te realiseren door kringlopen te sluiten via mechanische en chemische recycling. Tevens zal het bedrijf ook de meeste variatie bieden in het produceren van op maat gemaakte polyester recepturen. Met de ontwikkeling van de demonstratiefabriek komt het behalen van deze doelstelling een flinke stap dichterbij en kan gewerkt worden aan de ambitie om wereldwijd polyesterketens te sluiten.
Het doel van dit JTF project is dan ook het ontwikkelen, opschalen en automatiseren van innovatieve processen voor het kunnen verwerken van een grote variëteit aan zwaar vervuilde polyesterafvalstromen en het opdoen van waardevolle kennis op pilotschaal van de operationele en kritische parameters. Het JTF Kennis en Valorisatie project zal een beslissende bijdrage leveren aan de totstandkoming van de demonstratiefabriek voor de chemische recycling van polyester, die toegepast wordt in food-grade verpakkingsmateriaal. De activiteiten uit te voeren in dit project getuigen van het blijvende commitment van CuRe Technology om te innoveren en ook na gereedkomen van de demonstratie plant de pilot-plant in bedrijf te houden als faciliteit waar nieuwe afvalstromen kunnen worden ingebracht en, zo nodig, nieuwe processtappen en technologieën zich kunnen bewijzen.
StatusActive
Effective start/end date1/09/2330/11/26

Collaborative partners