Sociaal in het bestek

Project: Research

Project Details

Description

Van 2012 tot 2014 is samen met het werkveld het RAAK-MKB project Sociaal in het bestek uitgevoerd. Dit project richtte zich op de ondersteuning van MKB bij social return voorwaarden in aanbestedingen, namelijk om werk(ervarings)plekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
StatusFinished
Effective start/end date1/03/121/03/14

Keywords

  • social return
  • SMEs
  • municipalities
  • tender

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.