Sociaal in het bestek

Project: Research

Project Details

Description

Van 2012 tot 2014 is samen met het werkveld het RAAK-MKB project Sociaal in het bestek uitgevoerd. Dit project richtte zich op de ondersteuning van MKB bij social return voorwaarden in aanbestedingen, namelijk om werk(ervarings)plekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
StatusFinished
Effective start/end date1/03/121/03/14

Collaborative partners

 • Hanze University of Applied Sciences (lead)
 • MKB Noord (Project partner)
 • Inkoop Platform Groningen (IPG) (Project partner)
 • Gemeente Groningen (Project partner)
 • Gemeente Delfzijl (Project partner)
 • Gemeente Menterwolde (Project partner)
 • Gemeente Amsterdam (Project partner)
 • Gemeente Rotterdam (Project partner)
 • De Drechtsteden (Project partner)
 • Gemeente Helmond (Project partner)
 • Gemeente Maastricht (Project partner)
 • Fa-Brik (Project partner)
 • Bedrijvenvereniging Leek (Project partner)
 • Groningen Seaports (Project partner)
 • Gemeente Dantumadiel (Project partner)
 • Gemeente Tytsjerksteratiel (Project partner)
 • Provincie Fryslan (Project partner)
 • Provincie Drenthe (Project partner)
 • Provincie Groningen (Project partner)
 • Stadspartners (Project partner)
 • Goa Infra (Project partner)
 • Bouwend Nederland Noord (Project partner)
 • Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (Project partner)
 • Noordelijk Platform SROI (Project partner)
 • TNO Human Factors Research Institute (Project partner)
 • Tendercoach (Project partner)
 • PIANOo (Project partner)
 • Interpactum (Project partner)
 • NEVI (Project partner)
 • Landelijke Kenniskring Social Return (Project partner)
 • MKB Nederland (Project partner)
 • Schilders De Vries (Project partner)
 • Bossers & Cnossen (Project partner)
 • Hoffman Outdoor Media (Project partner)
 • Van Hoek Verhuizingen (Project partner)
 • Todam (Project partner)
 • Koninklijke Sjouke Dijkstra (Project partner)
 • MUG Ingenieursbureau (Project partner)
 • Nivo-Noord (Project partner)
 • Novon (Project partner)
 • Zwartwoud projectinrichting (Project partner)
 • Marc Jager Advies & Management (Project partner)
 • VNO NCW Noord (Project partner)
 • Oosterhof Holman (Project partner)
 • Virol (Project partner)
 • Allbidigit (Project partner)
 • Metaalbewerking Noord (Project partner)
 • Visschedijk BV (Project partner)
 • Buursema Bouwbedrijf BV (Project partner)
 • Cvites (Project partner)
 • Enwestdijk (Project partner)
 • Schofaerts.NL Aanbestedingsstrategie+ (Project partner)
 • UWV (Project partner)
 • Gemeente Leeuwarden (Project partner)

Keywords

 • social return
 • SMEs
 • municipalities
 • tender

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.