Samen-scholing op coole pleinen: Stimuleren van spelen, bewegen, ontmoeten en klimaatadaptatie

Project: Research

Project Details

Description

Achtergrond: Pleinen in kwetsbare wijken die zowel speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijk als klimaatadaptief zijn, dragen bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Gemeenten worstelen echter met hoe zij pleinen op deze manier kunnen inrichten en hoe gemeentelijke professionals uit het fysieke en sociale domein hierbij met elkaar en met andere partijen kunnen samenwerken.

Vraagarticulatie: Gemeentelijke en andere publieke professionals hebben behoefte aan:
a. Inzicht in speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijkheid en klimaatadaptief vermogen van pleinen en een eenvoudige manier om deze in kaart te brengen
b. Inzicht in het functioneren van geïmplementeerde klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van zowel speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijkheid als klimaatadaptatie
c. Richtlijnen voor een integrale en participatieve aanpak, waarbij gemeentelijke professionals uit het fysieke en sociale domein gedurende het hele proces met elkaar en met andere organisaties en wijkbewoners samenwerken.
d. Toetsbare ontwerprichtlijnen voor een speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijke en klimaatadaptieve (her)inrichting van pleinen

Hoofdvraag: Hoe kunnen gemeentelijke professionals uit het fysieke en sociale domein samen met alle betrokken partijen (scholen, woningcorporaties, wijkbewoners etc.) pleinen in kwetsbare wijken zowel
speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijk als klimaatadaptief maken?

Aanpak: Op 6 pleinen in Groningen, Assen en Rotterdam wordt samen met de betrokken partijen onderzoek gedaan. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de doorontwikkelde ClimateHealthCafé-methode, een participatieve methodiek voor het in kaart brengen van zowel klimaatadaptatief vermogen als speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijkheid.

Resultaten: 1) pleinscorecard om speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijkheid en klimaatadaptatief vermogen op een eenvoudige manier te scoren; 2) (doorontwikkelde) database ClimateScan met meetgegevens op het gebied van spelen/bewegen/ontmoeten en klimaatadaptatie; 3) concrete richtlijnen voor een integrale en participatieve aanpak; 4) toetsbare ontwerprichtlijnen; 5) (doorontwikkelde) ClimateHealthCafé-methode met hoge participatie van Quadruple Helix-partners.
StatusActive
Effective start/end date1/02/2331/01/25

Collaborative partners

 • Hanze University of Applied Sciences (lead)
 • Hogeschool Rotterdam
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Rotterdam
 • Vereniging van Groninger Gemeenten
 • GGD Groningen
 • GGD Rotterdam Rijnmond
 • Lefier
 • De Huismeesters
 • Woningcorporatie Woonstad Rotterdam
 • Actium - Woningcorporatie
 • Openbare Dalton Basisschool Het Karrepad
 • Basisschool Sint Franciscus
 • Basisschool de Blijvliet
 • Floreshuis
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Donker Groep
 • IVN Natuureducatie
 • Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam