Ruimte voor mij - bestaande data

Project: Research

Project Details

Layman's description

Ruimte voor mij!

Iedereen wil zich fijn voelen in zijn of haar thuis. Ook mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit gedrag betekent dat ze weleens agressief zijn naar zichzelf, anderen en spullen. Soms voelen de gebouwen waar zij in wonen niet als thuis. Bijvoorbeeld omdat alle dingen die kapot kunnen, weggehaald zijn of omdat de indeling angst of schrik veroorzaakt. Hierdoor kunnen ze gefrustreerd raken en moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen.
Architecten ontwerpen hoe gebouwen eruit moeten zien. We gaan onderzoeken hoe architectuur een bijdrage kan leveren dat bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag zo fijn mogelijk kunnen wonen. Om die vraag te beantwoorden, is het belangrijk om deze vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. We kijken vanuit de bewoner, de medewerker, de familie, wat er opgeschreven is, wat het gebouw vertelt en wat de architect bedacht heeft. Dit doen wij in een huis waar de bewoners in kleine groepen intensieve begeleiding krijgen.
StatusFinished
Effective start/end date1/02/201/11/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.