Promotieonderzoek Sociale Waarde van Non-Mega Sportevenementen

  • Slender, Hans (PI)
  • van Bottenburg, Maarten (CoI)

Project: Research

Project Details

Description

Sportevenementen worden veelal mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de lokale, regionale of nationale overheid. Er mag van een sportevenement dan ook worden verwacht dat het een bijdrage levert aan de lokale gemeenschap, stad, of land (Gratton, Shibli & Coleman, 2005; Dickson, Benson, & Blackman, 2011; Hiller, 2000). Steeds vaker wordt er kritisch gekeken naar de maatschappelijke bijdrage die een sportevenement genereerd. Weegt deze wel op tegen de publieke kosten? De afgelopen 30 jaar wordt er dan ook steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten die evenementen hebben op de lokale gemeenschap (Cashman, Toohey, Darcy, Symons & Stewert, 2004). Hierbij was de focus in het verleden vooral gericht op de bijdrage aan de lokale economie, maar steeds meer worden ook de maatschappelijke bijdragen geëvalueerd (Preuss, 2007). Maar wat is de sociaal-maatschappelijke impact van evenementen en hoe kan deze optimaal worden benut, bestendigd en geëvalueerd?
Short titleSocialimpact Sportevents
StatusActive
Effective start/end date2/09/13 → …

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.