Professional Doctorate Techniek & Digitalisering

  • Degens, Nick (PI)

Project: Research

Project Details

Description

Vijf hogescholen hebben de krachten gebundeld en zijn in april 2023 officieel van start gegaan met de Professional Doctorate Techniek & Digitalisering (PD T&D). Techniek en digitalisering zijn binnen de PD gelijkwaardig en complementair aan elkaar, waarbij elke hogeschool zich op eigen wijze profileert in dit brede domein. De uitdaging hierbij is te komen tot een gezamenlijk en gelijkwaardig kwaliteitskader met inachtneming van de verschillende nuances van de hogescholen en de uiteenlopende PD-vraagstukken. Om dit te realiseren zetten we de middelen uit de impulsregeling in voor de volgende vijf doelstellingen:
1.Inrichting van het GN T&D;
2.Ontwikkeling van een domeinspecifiek beoordelings- en kwaliteitskader;
3.Ontwikkeling van een T&D-portfolio flankerend onderwijsaanbod;
4.Inrichting monitoring en evaluatie van de PD T&D;
5.Profilering van de PD T&D.
Uit de lectorenplatformen met direct raakvlak met het domein richten we het Graduate Network (GN) op en breiden deze uit met relevante werkveldpartners. Vanuit dit netwerk worden de begeleidingscommissies voor de afzonderlijke PD-trajecten gevormd. Begeleidend lectoren houden samen met de Graduate Commissie (GC) kalibratiesessies en ontwikkelen gemeenschappelijke normvinding voor de output van een PD-traject. Hiermee wordt tijdens de pilot een geoperationaliseerd beoordelingsmodel PD T&D opgeleverd.
Binnen het GN organiseren we peer-reviews voor de PD-kandidaten. Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd voor het GN en waar PD-kandidaten hun tussentijdse resultaten te presenteren en te laten reviewen. Met deze activiteiten zetten we de eerste stappen tot een actieve PD-community en creëren gezamenlijk een domein-specifiek body of knowledge en skills met een daarop afgestemd flankerend cursorisch onderwijsaanbod voor PD-kandidaten.
Met nog vast te stellen prestatie-indicatoren evalueren we onszelf jaarlijks en per cohort. We gebruiken de pilotperiode om met het GN een volledig navolgbaar en geborgd beoordelingsproces te ontwikkelen, waarmee we bij de midterm review een kwaliteitskader hebben waarmee we aantonen dat PD-trajecten voldoen aan het landelijke PD-kwaliteitskader.
Short titlePD T&D
StatusActive
Effective start/end date5/09/234/09/26

Collaborative partners