Proef-tuin Groningen

Project: Research

Project Details

Description

In het recentelijk verschenen wetenschappelijk artikel in de Lancet, geven ca 37 wetenschappers aan hoe we ons dieet zouden moeten aanpassen om het ‘leven op aarde te redden’. Dit voedingspatroon betekent grote veranderingen in vergelijking met ons huidige voedselpatroon, en zal zeker niet zonder slag of stoot kunnen worden ingevoerd, zowel qua acceptatie door de consument als qua productie. Dat maakt het interessant om lokale consequenties van voldoende kwalitatief goed voedsel produceren binnen de planetaire grenzen in beeld te brengen. MKB-bedrijven in landbouw, horeca en ruimtelijk ontwerp zitten met de vraag hoe deze nieuwe wetenschappelijke kennis te gebruiken? De vertaling van nieuwe wetenschappelijke kennis naar concrete ruimtelijke voorstellen voor lokale voedselproductie en consumptie vereist samenwerking. Deze samenwerking tussen de voedselproducent (De Stadsakker), de ruimtelijk ontwerper en voedingsdeskundige (Hanzehogeschool), de systeemdenker (Metabolic) en de voedselbereider (Eetwaar en Hogelandcatering), moet samen met de steun van de kennispartner (Nederlands Voedingscentrum) leiden tot een projectvoorstel voor het produceren van de ingrediënten in het nieuwe voedselpatroon op een kavel van een of enkele boeren, dit ruimtelijk vorm te geven, tegelijk ook de kringlopen te sluiten en de producten te gebruiken voor een hoogwaardig en gezond menu.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/1931/12/20

Collaborative partners