Postdoc High Sensitivity at Work

  • van Dellen, Sjoukje (PI)

Project: Research

Project Details

Description

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gezondere werkomgeving. Steeds meer aandacht gaat uit naar preventieve maatregelen om de gezondheid en het welzijn van werknemers op kantoor te verbeteren. Denk aan een goede inrichting, een gezond binnenklimaat, het stimuleren van vitaliteit, sociale verbondenheid en werkgeluk en het tegengaan van stress. Dit is niet alleen van belang voor individuele werknemers, maar ook voor organisaties, want: gezondheid, welzijn en productiviteit gaan samen op. Waar tot nu toe echter nog weinig aandacht voor is, is dat werknemers onderling verschillen, en dat zij dus ook verschillen in hun behoeften ten aanzien van de werkplek. Door in de werkomgeving beter in te spelen op individuele verschillen kunnen werknemers effectiever werken en worden bovendien diversiteit en inclusiviteit gestimuleerd.

Een belangrijke, maar nog weinig onderzochte dimensie waar mensen op kunnen verschillen is de mate waarin zij gevoelig zijn voor prikkels en omgevingsinvloeden, oftewel: omgevingssensitiviteit. De recente ontwikkelingen rondom COVID-19, hybride werken en de ingrijpende veranderingen in de plekken waar mensen werken, maken nieuwe kennis over de effecten van omgevingssensitiviteit in de werkomgeving extra urgent. Tijdens dit postdocproject wordt in kaart gebracht wat effecten van omgevingssensitiviteit in de werkomgeving zijn, welke behoeften werknemers met een hoge omgevingssensitiviteit hebben, en hoe hierop het beste kan worden ingespeeld door aanpassingen in de werkomgeving.
StatusFinished
Effective start/end date1/03/2231/08/23