Project Details

Description

Platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten dat inzichten en oplossingen aandraagt voor complexe maatschappelijke vraagstukken in steden en wijken. We doen praktijkgericht onderzoek naar de leefbaarheid in stadswijken, samen met direct betrokkenen. Vanuit een sociaal perspectief richten we ons op het bevorderen van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving voor mensen in alle levensfasen. Dit sluit aan op de missie Leefstijl en Leefomgeving (KIA Gezondheid en Zorg) en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.
StatusActive
Effective start/end date1/04/2331/03/26

Collaborative partners

 • Hanze University of Applied Sciences
 • The Hague University of Applied Sciences (lead)
 • Inholland University of Applied Sciences
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Avans Hogeschool
 • Aeres Hogeschool
 • HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Windesheim Zwolle
 • VNG
 • Ministerie BZK, provincie Fryslan, webinar CMO STAMM en Interprovinciale Netwerk Kwaliteit Lokaal Bestuur Netwerk Kwaliteit Lokaal Bestuur
 • Aedes