Ph.D.-project: Co-creatie voor een gezonde leefomgeving

Project: PHD Research

Project Details

Description

Er bestaan grote gezondheidsverschillen tussen Nederlanders met een hoge en een lage sociaaleconomische status. Deze verschillen hangen samen met leefstijl. Om mensen te stimuleren tot een gezondere leefstijl werd tot voor kort vooral ingezet op leefstijlinterventies. Vanwege de hardnekkige gezondheidsverschillen is er nu echter ook aandacht voor een gezondere leefomgeving.

Er is grote behoefte aan meer kennis over welke combinaties van fysieke en sociale interventies onder welke omstandigheden werken en wat de werkzame elementen zijn. Daarom levert dit promotieonderzoek een bijdrage aan het onderbouwen van combinaties van interventies. Tevens wordt onderzocht hoe de verschillende betrokken partijen en bewoners kunnen samenwerken bij het ontwikkelen en implementeren van interventies en wat kritische succesfactoren voor deze samenwerkingsverbanden zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de bijdrage die professionals uit het sociale domein kunnen leveren.

Layman's description

Er bestaan grote gezondheidsverschillen tussen Nederlanders met een hoge en een lage sociaaleconomische status. Deze verschillen hangen samen met leefstijl. Om mensen te stimuleren tot een gezondere leefstijl werd tot voor kort vooral ingezet op leefstijlinterventies. Vanwege de hardnekkige gezondheidsverschillen is er nu echter ook aandacht voor een gezondere leefomgeving.

Er is grote behoefte aan meer kennis over welke combinaties van fysieke en sociale interventies onder welke omstandigheden werken en wat de werkzame elementen zijn. Daarom levert dit promotieonderzoek een bijdrage aan het onderbouwen van combinaties van interventies. Tevens wordt onderzocht hoe de verschillende betrokken partijen en bewoners kunnen samenwerken bij het ontwikkelen en implementeren van interventies en wat kritische succesfactoren voor deze samenwerkingsverbanden zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de bijdrage die professionals uit het sociale domein kunnen leveren.
StatusActive
Effective start/end date1/09/221/09/26

Collaborative partners