Ph.D.-project 'Breastfeeding Facilities at Work: Impact of the Built Environment on Psychological, Physiological and Behavioural Factors'

Project: PHD Research

Project Details

Description

Borstvoeding heeft belangrijke gezondheidseffecten, voor zowel kinderen als moeders. Een halve eeuw geleden vond borstvoeding bijna nooit tegelijk met werk plaats aangezien vrouwen stopten met werken als ze trouwden, maar tegenwoordig werken moeders vaak door. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe de combinatie van arbeid en borstvoeding het best kan worden gefaciliteerd. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat de combinatie van werken en borstvoeding één van de belangrijkste redenen is om vroegtijdig te stoppen met borstvoeding. De gebouwde omgeving, in de vorm van kolfkamers, is belangrijk om de combinatie van borstvoeding en werken zo goed mogelijk te ondersteunen. Op dit moment ontbreekt echter kennis over de invloed van de gebouwde omgeving op vrouwen die borstvoeding geven en/of kolven op het werk: dit is dan ook de focus van het huidige promotieonderzoek.
Short titleBreastfeeding Facilities at Work
StatusFinished
Effective start/end date1/09/161/03/22

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.